Dutch Academic Digest – Januari 2021

Welkom terug bij de1e editie van de Inivos Academic Digest voor 2021, waar ons team het meest interessante en tot nadenken stemmende onderzoek deelt op het gebied van microbiologie, persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en infectiepreventie en bestrijding.

In januari is er meer onderzoek gedaan naar de stabiliteit en persistentie van SARS-CoV-2 op medische apparatuur en andere oppervlakken. Papers gepubliceerd in het Journal of Intensive Care en de Scientific Reports Journal benadrukken het vermogen van het virus om besmettelijk te blijven op verschillende materialen.

De volgende uitdaging is het onderzoeken van de werkzaamheid van UV-C-licht en andere interventies voor PBM ontsmetting en de inactivatie van SARS-CoV-2 en andere schadelijke ziekteverwekkers. Papers zijn gepubliceerd in Applied Biosafety, Nature Public Health Emergency Collection en PLoS One tijdschriften.

SARS-CoV-2 stabiliteit, infectiviteit en persistentie

Een beschrijvende studie in het Journal of Intensive Care1, met een diepgaande analyse van in de gemeenschap en ziekenhuis verworven virale, bacteriële en schimmelinfecties onder 162 patiënten in het ziekenhuis met COVID-19 longontsteking in het Universitair Ziekenhuis Basel, Zwitserland. Van de 162 gehospitaliseerde patiënten met COVID-19 werden in totaal 31 infecties gediagnosticeerd, waaronder vijf virale co-infecties,  vierentwintig bacteriële infecties en drie schimmelinfecties. Zij zagen een hoge frequentie van secundaire infecties bij opgenomen SARS-CoV-2-positieve patiënten die intensieve zorgeenheid (ICU) opname nodig hadden, wat het toch al uitdagende klinische zorg voor de patiënten bemoeilijkte.

Een in vitro studie in de Scientific Reports2 Journal laat de de eerste uitgebreide beoordeling van SARS-CoV-2 op experimenteel besmette PBM met inbegrip van handschoenen, N95 en N100 maskers, plastic, katoen en roestvrij staal zien. De onderzoekers ontdekten dat SARS-CoV-2 in combinatie met een maximale belasting tot 21 dagen aanwezig bleef op experimenteel besmette PBM, met inbegrip van materialen van filters van mondmaskers (N-95 en N-100 maskers) en een plastic vizier. Omgekeerd, wanneer toegepast op 100% katoen, onderging het virus een snelle afbraak en was niet op te sporen door een TCID50 test binnen 24 uur.

Een studie in Antimicrobial Resistance and Infection Control journal3  onderzocht de aanwezigheid van pathogene bacteriën en SARS-CoV-2 RNA op verschillende apparaten en oppervlakken, na diepe eindreinigingsmaatregelen  in twee gespecialiseerde IU’s van een tertiair ziekenhuis waar uitsluitend de behandeling van drieënvijftig COVID-19 patiënten was gedaan. In totaal werden 176 swabs bemonsterd  en  no SARS-CoV-2 (RNA) werd gedetecteerd met behulp van  rtPCR. Gram-negatieve bacteriële besmetting enterococcus faecium die voornamelijk wordt gekoppeld aan wastafels en sifons werd gevonden op twee toetsenborden.

Een paper in het Science of Total Environment4 Journal onderzocht de beschikbare data van de niet aerosole verspreiding van SARS-CoV-2 en andere coronavirussen. De onderzoekers verklaarden dat SARS-CoV-2 (aerosol) infectiviteit tot 16 uur bij kamertemperatuur behield. Coronavirussen en andere virussen (waaronder Influenza) kunnen overleven op zowel niet-poreuze als poreuze oppervlakken, zoals metalen, stoffen, fibres (wegwerphanddoeken, zakdoekjes, katoen, polyester), kunststoffen (lichtschakelaars, telefoons, latex, rubber en polystyreen), papier (ook tijdschriften, bankbiljetten), hout, glas of eieren, veren en zacht speelgoed. Coronavirussen overleven echter voor een kortere periode op koper, nikkel en messing dan op roestvrij staal en zink oppervlakken.

PBM ontsmetting

Een overzicht in het Applied Biosafety5 Journal vatte de literatuur samen over de werkzaamheid van UV-C-licht om SARS-CoV-2 op N95-maskers te inactiveren. De auteurs stelden vast dat UV-C-blootstelling van >1,0 J/cm2  SARS-CoV-2 analogen (>3 logreductie) inactiveert op de meeste geteste N95-modellen. Echter, virale inactivatie werd beïnvloed door de N95 modeltype en de aanwezigheid van schaduwen. Ook kunnen hogere doses nodig zijn om andere ziekteverwekkers zoals bacteriële sporen te inactiveren. Hoewel N95 fit en integriteit lijken te worden bewaard voor 10-20 cycli van 1,0 J/cm2, opzetten en afdoen kan de fit tot onaanvaardbare niveaus terugbrengen binnen minder cycli.

Navenant meldt een paper in PLoS One6 dat UV-C licht kiemdodende werkzaamheid kan leveren op poreuze N95 maskers wanneer alle oppervlakken een dosis ontvangen van ≥1,0 J/cm2. Uit de resultaten bleek echter dat van de 1,0 J/cm2 dat aankomt op de apex van het midden van het N95 masker, slechts 0,06 J/cm2 zou aankomt op de zijkant van een N95 masker dat midden in het behandelingsvlak is geplaatst.

UV-C licht werkzaamheid

Een studie in het Multidisciplinair Digital Publishing Institute7 onderzocht de microbiocidale activiteit van een UV-C-lichtapparaat op 185-256nm-straling en een ander apparaat op 185nm (dat ozongas zou genereren). Beide apparaten vertoonden na een uur (>log4) significante deactivering van bepaalde micro-organismen zoals E.coli, M.luteus,  B.subtilis en anderen. Het tweede apparaat met ozon had echter iets meer desinfectievermogen, wat het gevolg zou kunnen zijn van het gebruik van een vermogen van 450W in vergelijking met 40W voor het eerste apparaat.

Een overzicht in het tijdschrift Nature Public Health Emergency Collection8 evalueerde alternatieve desinfectiestrategieën om de verspreiding van SARS-CoV-2 te beheersen. Auteurs ontdekten dat uit studies, uitgevoerd met UV-C, blijkt dat een dosis variërend van 3,7 mJ/ cm2 tot 10,6 mJ/cm2 genoeg lijkt te zijn om SARS-CoV-2 en zijn varianten in 5 min te inactiveren. De toepassing van UV-licht als zelfstandige behandeling of in combinatie met oxidanten zou de kans op grondige oppervlaktedesinfectie vergroten.

De bevindingen komen overeen met de Ultra-V-technologie van Inivos, die UV-C-lichtstralen specifiek uitzendt op een golflengte van 254 nm om ruimten en oppervlakken effectief en efficiënt te ontsmetten zonder veiligheidsmaatregelen te beïnvloeden. Dit komt omdat UV-C licht de meest effectieve en toch veiligste UV-technologie is om verschillende instellingen te decontamineren zonder een risico te zijn voor mensen.

Download deze Digest

Download
1. Sogaard et al. (2021). Door de Gemeenschap verworven en door het ziekenhuis verworven luchtweginfectie en bloedbaaninfectie bij patiënten die in het ziekenhuis met COVID-19-pneumonie zijn opgenomen. Dagboek van intensive care. 9(10). doi: 10.1186/s40560-021-00526-y
2. Kasloff, S.B., Leung, A., Strong, J.E., Funk, D., & Cutts, T. (2021). Stabiliteit van SARS-CoV-2 op kritieke persoonlijke beschermingsmiddelen.  Wetenschappelijke rapporten, 11(1), 984. https://doi.org/10.1038/s41598-020-80098-3
3. Hofmaenner et al. (2021). Bacteriële maar geen SARS-CoV-2 besmetting na terminale desinfectie van tertiaire zorg intensive care-eenheden die COVID-19-patiënten behandelen. Antimicrob Resist Infect Control. 10:11. doi: 10.1186/s13756-021-00885-z
4. Wiktorczyk-Kapischke, N., Grudlewska-Buda, K., Wałecka-Zacharska, E., Kwiecińska-Piróg, J., Radtke, L., Gospodarek-Komkowska, E., & Skowron, K. (2021). SARS-CoV-2 in het milieu-Niet-druppelspreidingsroutes.  De wetenschap van de totale omgeving, 770, 145260. Vooraf online publicatie. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.145260
5. Grist et al. (2021). Huidige begrip van ultraviolet-C ontsmetting van N95 Filtering Facepiece Respirators. Toegepaste bioveiligheid. https://doi.org/10.1089/apb.20.0051
6. Su, A., Grist, S.M., Geldert, A., Gopal, A., & Herr, A.E. (2021). Kwantitatieve UV-C dosisvalidatie met fotochromische indicatoren voor geïnformeerde N95 noodontsmelting.  PloS één, 16(1), e0243554. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0243554
7. De Alba et al. (2021). Microbiologische evaluatie van het desinfecterende potentieel van UV-C en UV-C Plus Ozongenererende Robots” Micro-organismen 9, nr. https://doi.org/10.3390/microorganisms9010172
8. Choi, H., Chatterjee, P., Lichtfouse, E., Martel, J.A., Hwang, M., Jinadatha, C., & Sharma, V. K. (2021). Klassieke en alternatieve desinfectiestrategieën om het COVID-19 virus in zorginstellingen te beheersen: een review.  Milieuchemieletters, 1–7. Vooraf online publicatie. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7820091/
Share article
Related Articles

You may also like