Academic Digest – Maart 2021

Welkom terug bij de 3e editie van de Inivos Academic Digest voor 2021, waar ons team het meest interessante en tot nadenken stemmende onderzoek deelt op het gebied van microbiologie, persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en infectiepreventie en bestrijding.

In maart is meer moeite gedaan om de werkzaamheid vanUV-C bestraling tegen SARS-CoV-2 verder te onderzoeken en hoe de technologie persoonlijke beschermingsmiddelen kan ontsmetten. Papers  werden gepubliceerd in  ‘Scientific  Reports’en  ‘Viruses’  journal. Daarnaast benadrukten sommige gepubliceerde onderzoeken de toename van microbiële resistentie tijdens de COVID-19-pandemie.

De volgende uitdaging is het onderzoeken van de overdracht van COVID-19 in de lucht en hoe luchtreinigers kunnen helpen bij het verlagen van de transmissiesnelheden. Papers werden gepubliceerd in de tijdschriften  ‘Physicsof Fluids’  en  ‘Infection Control and Hospital Epidemiology’.

SARS-CoV-2 levensvatbaarheid en bijbehorende complicaties

Een systematische review in de ‘International Journal of Antimicrobial Agents’1 onderzocht de verhoogde antimicrobiële resistentie tijdens de COVID-19 pandemie. De auteurs vonden meer dan 10 artikelen  die een toename van multidrug-resistente organismen tijdens de huidige pandemie beschreven. Uit een retrospectief onderzoek in een Italiaans ziekenhuis bleek bijvoorbeeld dat de incidentie van CRE kolonisatie steeg van 6,7% in 2019 naar 50% in maart-april 2020. Evenzo had een groep van 19 COVID-19-patiënten die ICU-opname nodig hadden secundaire infectie als gevolg van 17 multidrugsresistente A. baumannii  en 1 methicilline-resistente  Staphylococcus aureus  (MRSA). De auteurs concludeerden dat de oorzaak multifactorieel is, met name een hoog percentage antimicrobiële agentia bij COVID-19-patiënten met relatief lage percentages co- of secundaire infecties.

Een studie gepubliceerd in het tijdschrift Frontiers in Public Health2 evalueerde het effect van warm geografisch weer in de regio (d.w.z. Verenigde Arabische Emiraten) op het klinische profiel en de resultaten van COVID-19. De resultaten toonden aan dat patiënten die opname nodig hadden op dagen met hogere temperaturen, hogere zonnestraling en lagere luchtvochtigheid geassocieerd waren met meer sterfgevallen, wat het belang van weergerelateerde variabelen voor de dynamiek van mortaliteit en klinische uitkomsten van COVID-19 benadrukte. Het warme weer kan ervoor zorgen dat sommige individuen, vooral mensen met co-morbiditeiten of oudere leeftijden, agressieve ontstekingen ontwikkelen die eindigen met complicaties en mortaliteit.

Een systematische review in The Science of the Total Environment journal3 vatte al het bewijs samen over de overleving van coronavirussen die mensen infecteren. De analyse van 18 studies toonde aan dat de langste overlevingstijd van het coronavirus 28 dagen is bij kamertemperatuur op verschillende oppervlakken: polymeerbankbiljetten, vinyl, staal, glas en papieren bankbiljetten. Omgevingsomstandigheden kunnen de overleving van virussen beïnvloeden, en inderdaad, lage temperaturen en lage luchtvochtigheid ondersteunen langdurige overleving van virussen op verontreinigde oppervlakken onafhankelijk van het oppervlaktetype.

Een studie in Physics of Fluids journal4 schatte en kwantificeerde de kans op COVID-19 infectie door hoest van een normaal persoon en super-spreader. Op een afstand van 1 meter blijkt de kans op infectie van een super-spreader 185% groter te zijn dan bij een normaal persoon. De resultaten ondersteunen de huidige aanbeveling om een afstand van 2 meter tussen mensen te behouden en het voordeel van het gebruik van een masker voor het verminderen van de kans op een infectie.

Luchtfiltratie en zuivering

Een studie in de Physics of Fluids Journal5 onderzocht de effecten van het plaatsen van HEPA filter luchtreinigers op verschillende locaties in een muzieklokaal. Het bleek dat het gebruik van luchtfiltratie zou kunnen helpen bij het bereiken van ventilatiesnelheden dicht bij de voorgeschreven waarden door de Wereldgezondheidsorganisatie, terwijl ook het bereiken van aerosolverwijderingstijden binnen de aanbevolen richtlijnen van het Center of Disease Control and Prevention komen. Bovendien kan een goede plaatsing van reinigers aanzienlijke voordelen bieden bij het verminderen van het aerosolaantal in de lucht, en onjuiste plaatsing van de reinigers kan de situatie verergeren.

Een studie in de Infection Control and Hospital Epidemiology6 testte de werkzaamheid van een luchtzuiveringssysteem dat UV-C-licht en HEPA-filtratie combineert in een gecontroleerde omgeving met SARS-CoV-2 als testorganisme. Levensvatbaar virus werd gedetecteerd in de controle zonder UV-C licht activering of HEPA filtratie.  De onderzoekers verklaarden dat een UV-C lichtsysteem met en zonder HEPA filtratie met succes uit de lucht elimineerde.

PBM-ontsmetting

Een systematische review in het Biophysical Journal7 onderzocht de werkzaamheid van UV-C lichtbestraling bij het ontsmetten van N95-maskers tegen SARS-CoV-2. De auteurs stelden voor om een dosis van 800-1200 mJ/cm2  UV-C effectief te maken. Er werd gesuggereerd dat een dergelijke UV-C-behandelingscyclus een >3-log-orderreductie van virale bioburden op het oppervlak van de gasmaskers en een vermindering van de 2-log-order in het hele interieur zou moeten induceren. De auteurs vonden dat een dosis 50-voudig groter de filtratie of pasvorm van 3M 8210 N95-maskers niet aantast, wat erop wijst dat ontsmetting herhaaldelijk kan worden uitgevoerd.

UV-C bestraling werkzaamheid

Een experimentele studie in het tijdschrift Scientific Reports journal8 onderzocht de werkzaamheid van  UV-C lagedruk kwiklampen om SARS-CoV-2 te inactiveren. De onderzoekers ontdekten dat een UV-C dosis van slechts 3,7 mJ/cm2 voldoende was om meer dan log>3 inactivatie te bereiken zonder enig teken van virale replicatie. Bovendien werd een volledige inactivatie bij alle virale concentraties waargenomen met 16,9  mJ/cm2. De bevindingen tonen duidelijk de gevoeligheid van SARS-CoV-2 voor UV-C bestraling. Deze resultaten werden echter verkregen uit een zeer gecontroleerd experimenteel model dat aanzienlijk verschilt van real-life gebaseerde scenario’s.

Dienovereenkomstig was een studie in het tijdschrift Viruses9 gericht op het vaststellen van de persistentie van SARS-CoV-2 op levenloze oppervlakken zoals plastic, roestvrij staal en glas tijdens UV-C bestraling. De auteurs ontdekten dat UV-C bestraling de  virustiters  (99,99%) efficiënt verminderde met doses variërend van 10,25 tot 23,71  mJ/cm2. Plastic en roestvrij staal hadden hogere doses nodig om doelreductie te bereiken. De totale inactivering van SARS-CoV-2 op glas werd verkregen met de lagere toegepaste dosis, waarbij werd geconcludeerd dat de overleving van SARS-CoV-2 langdurig kan zijn op levenloze oppervlakken.

Download deze digest

Download
1. Lai, C. C., Chen, S. Y., Ko, W. C., & Hsueh, P. R. (2021). Increased antimicrobial resistance during the COVID-19 pandemic. International journal of antimicrobial agents, 106324. Advance online publication. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7972869/ 
2. Hachim, M. Y., Hachim, I. Y., Naeem, K., Hannawi, H., Al Salmi, I., & Hannawi, S. (2021). Higher Temperatures, Higher Solar Radiation, and Less Humidity Is Associated With Poor Clinical and Laboratory Outcomes in COVID-19 Patients. Frontiers in public health, 9, 618828. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8017282/ 
3. Marzoli, F., Bortolami, A., Pezzuto, A., Mazzetto, E., Piro, R., Terregino, C., Bonfante, F., & Belluco, S. (2021). A systematic review of human coronaviruses survival on environmental surfaces. e Science of the total environment, 146191. Advance online publication. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.146191
4. Agrawal, A., & Bhardwaj, R. (2021). Probability of COVID-19 infection by cough of a normal person and a super-spreader. Physics of fluids (Woodbury, N.Y. : 1994), 33(3), 031704. https://doi.org/10.1063/5.0041596 
5. Narayanan, S. R., & Yang, S. (2021). Airborne transmission of virus-laden aerosols inside a music classroom: Effects of portable purifiers and aerosol injection rates. Physics of fluids (Woodbury, N.Y. : 1994), 33(3), 033307. https://doi.org/10.1063/5.0042474 
6. Barnewall, R. E., & Bischoff, W. E. (2021). Removal of SARS-CoV-2 bioaerosols using ultraviolet air filtration. Infection control and hospital epidemiology, 1–2. Advance online publication. https://doi.org/10.1017/ice.2021.103
7. Huber, T., Goldman, O., Epstein, A. E., Stella, G., & Sakmar, T. P. (2021). Principles and practice for SARS-CoV-2 decontamination of N95 masks with UV-C. Biophysical journal, S0006-3495(21)00197-1. Advance online publication. https://doi.org/10.1016/j.bpj.2021.02.039 
8. Biasin, M., Bianco, A., Pareschi, G., Cavalleri, A., Cavatorta, C., Fenizia, C., Galli, P., Lessio, L., Lualdi, M., Tombetti, E., Ambrosi, A., Redaelli, E., Saulle, I., Trabattoni, D., Zanutta, A., & Clerici, M. (2021). UV-C irradiation is highly effective in inactivating SARS-CoV-2 replication. Scientific reports, 11(1), 6260. https://doi.org/10.1038/s41598-021-85425-w 
9. Gidari, A., Sabbatini, S., Bastianelli, S., Pierucci, S., Busti, C., Bartolini, D., Stabile, A. M., Monari, C., Galli, F., Rende, M., Cruciani, G., & Francisci, D. (2021). SARS-CoV-2 Survival on Surfaces and the Effect of UV-C Light. Viruses, 13(3), 408. https://doi.org/10.3390/v13030408 
Share article
Related Articles

You may also like