Dutch Academic Digest – November 2020

Welkom terug bij de vijfde editie van de Inivos Academische Digest, waar ons team de meest interessante en tot nadenken stemmende onderzoeken over microbiologie, persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE) en infectiepreventie en controle deelt.

In november is er meer gericht onderzoek gedaan naar ontsmetting en hergebruik van PBM met behulp van Ultraviolet (UV) en waterstofperoxidedamp (HPV) technologieën, met papers gepubliceerd in het American Journal of Infection Control en PLOS  One waarin de haalbaarheid van ontsmetting van FFP-maskers en schorten zonder afbreuk te doen aan integriteit en prestaties onderzocht is.

De volgende uitdaging wordt het onderzoek naar de rol van voedingsmiddelen om te dienen als dragers voor indirecte overdracht van SARS-COV-2. Papers in de Food Control journal en Indian Journal of Medical Microbiology benadrukken het potentieel van SARS-CoV-2 om te overleven op vlees en zuivelproducten en de mogelijke overdracht via de faecale-orale route.

PBM ontsmetting

Een experimentele studie1 in de Infectie Preventie in Practice Journal onderzocht het gebruik van UV-C en droge warmte op besmette N95 maskers en wegwerp ziekenhuis schorten met een varkens coronavirus. Onderzoekers meldden dat blootstelling aan 60°C gedurende 20 min en UV-C 1800 mJ/cm2 gedurende 5 min resulteerde in een log-4 reductie en inactivatie van het surrogaatvirus. Hoewel kwaliteit en pasvorm niet werden geëvalueerd in deze studie, verstrekken de auteurs ondersteunende gegevens uit de literatuur die laten zien dat gebruik van dezelfde cycli de efficiëntie van de geteste maskers en schorten niet belemmeren.

Een research paper2 in de American Journal of Infection Control laat de effectiviteit van het gebruik van een hoge dosering van UV-C licht om FFP-maskers te decontamineren zien. De onderzoekers meldden dat een    UV-C dosis van >2 J/cm-2 toegepast op een enkel FFR-masker binnen 1 minuut voldoende was om >3log reductie op Escherichia-virus (MS2) te veroorzaken. De onderzoekers onderzochten echter niet de kwaliteit en prestaties van de geteste maskers na de ontsmettingscyclus.

Een systematische review3 gepubliceerd in PLOS  One journal onderzocht de beschikbare opties in de literatuur voor N95 maskers voor ontsmetting en hergebruik. De meerderheid van de opgenomen studies (13/17) analyseerde de werkzaamheid van UV-C licht. De auteurs van deze studies rapporteerden >log4-reducties op verschillende pathogene microben zoals H1N1-influenzas, Clostridium difficile (c.diff) sporen en andere zeer resistente micro-organismen, zonder dat dit een aanzienlijke invloed heeft op de filterings- en fysische parameters van de geteste maskers.

Een overzicht4 gepubliceerd in de Journal of Dentistry gaf een overzicht van 55 papers die de meest gebruikte ontsmettingsmethoden van N95 maskers bepaalden. De auteurs concludeerden dat waterstofperoxidedamp en UV-licht de meest gebruikte interventies zijn die met succes  N95-maskers ontsmetten. Maskerkwaliteit en prestaties na de ontsmettingscycli werden echter niet geëvalueerd in deze beoordeling.

Eerder dit jaar, bleek uit Inivos ‘ eigen onderzoek samen met Universitair Ziekenhuis Southampton5 dat een proces van wassen in combinatie met lage dosering (7,9%) waterstofperoxidedamp met behulp van ProXcide ontsmettingstechnologie effectief pathogenen verwijderd uit steriele schorten zonder beschadiging van de kwaliteit van het kledingstuk.

UV-C licht werkzaamheid

Een onderzoek6 in de Biomedical Research International Journal analyseerde de werkzaamheid van 3 desinfectiemethoden bij het verminderen van bacteriële tellingen in een computertomografie (CT) kamer, met behulp van UV-Clicht, plasmacirculatie lucht sterilisatie en een combinatie van beide methoden. De onderzoekers ontdekten dat alle drie de methoden significante resultaten gaven. Het combineren vanUV-C-licht met de luchtdesinfectie leverde echter betere resultaten op dan het gebruik van elke methode alleen.

Een review7  in het International Journal of Health Sciences gaf een overzicht van 17 werkzaamheidsstudies met behulp van verschillende systemen van UV-licht. Auteurs gaven aan dat UV-C kan worden gebruikt als een aanvulling op handmatige eindreiniging vanwege de werkzaamheid als een kiemdodend middel. De werkzaamheid in het ontsmetten van ziekenhuisomgevingen werd aangetoond bij een breed scala aan pathogene micro-organismen zoals methicilline-resistente staphylococcus aureus (MRSA), vancomycine resistent-enterokokken (VRE), C.difficile  evenals  influenza virus,  norovirus en  coronavirus.

De bevindingen komen overeen met de Ultra-V-technologie van Inivos, die UV-C-lichtstralen specifiek uitzendt op een golflengte van 254 nm om ruimten en oppervlakken effectief en efficiënt te ontsmetten zonder veiligheidsmaatregelen te beïnvloeden. Dit komt omdat UV-C licht de meest effectieve en veiligste UV-technologie is om verschillende instellingen te ontsmetten zonder een risico op individuen te vormen.

Overleven op voedingsproducten en droge oppervlakken

Een literatuurstudie8 in het tijdschrift Materials analyseerde de infectiviteit van SARS-CoV-2 op droge oppervlakken. Auteurs ontdekten dat SARS-CoV-2 dagen levensvatbaar blijft op harde oppervlakken onder normale omgevingsomstandigheden. Ook is het virus stabiel op de menselijke huid, wat de noodzaak van handhygiëne laat zien tijdens de huidige pandemie. Er is een omgekeerde relatie tussen SARS-CoV-2 oppervlakte persistentie en temperatuur/vochtigheid. Omgevingen met airconditioning (kamertemperatuur, ~ 40% relatieve vochtigheid) zijn goede omstandigheden voor het virus om te overleven. De auteurs meldden dat zonlicht het virus snel kan inactiveren, wat suggereert dat indirecte overdracht voornamelijk binnenshuis plaatsvindt.

Een ander artikel9 in de Food Control journal toonde het vermogen van SARS-CoV-2 om te overleven op voedingsmiddelen, waaronder vlees en vleesproducten, zuivelproducten, brood, fruit, groenten, en kant-en-klare voedingsmiddelen als potentiële dragers. Auteurs meldden de aanwezigheid van SARS-CoV-2 RNA in faeces van verschillende patiënten toont de mogelijkheid van virale faecale-orale route verspreid.

Deze bevindingen werden verder ondersteund door een onderzoek10 in het Indian Journal of Medical Microbiology, waaruit bleek dat het RNA van SARS-COV-2 kan worden gedetecteerd in neusuitstrijkje, keeluitstrijkje en faecale monsters, maar niet kan worden gedetecteerd in serum- en urinemonsters. Het virus bleef maximaal 24 dagen in de faecale monsters van de geteste patiënten, die een risico voor thuiscontacten kunnen zijn als een patiënt wordt ontslagen op basis van uitslagen van alleen van neus- en keeluitstrijkjes.

Download deze Digest

Download
  1. Singh, G., Jorgenson, J., Pringle, T., Nelson, T., & Ramamoorthy, S. (2020). Monitoring SARS-CoV-2 ontsmetting door droge hitte en ultraviolette behandeling met een varkenscoronavirus als surrogaat.  Infectiepreventie in de praktijk, 100103. Vooraf online publicatie. https://doi.org/10.1016/j.infpip.2020.100103
  2. Kayani, B.J., Weaver, D.T., Gopalakrishnan, V., King, E.S., Dolson, E., Krishnan, N., Pelesko, J., Scott, M.J., Hitomi, M., Cadnum, J.L., Li, D.F., Donskey, C.J., Scott, J. G., & Charnas, I. (2020). UV-C Tower voor point-of-care ontsmetting van filteren gezichtsbedekkende ademhalingen.  Amerikaans tijdschrift over infectiebestrijding, S0196-6553(20)30995-0. Vooraf online publicatie. https://doi.org/10.1016/j.ajic.2020.11.010
  3. Paul, D., Gupta, A., & Maurya, A. K. (2020). Het verkennen van opties voor opwerking van N95 Filtering Facepiece Respirators (N95-FFRs) te midden van COVID-19 pandemie: Een systematische review.  PloS één, 15(11), e0242474. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0242474
  4. Sarkis-Onofre, R., Borges, R., Demarco, G., Dotto, L., Schwendicke, F., & Demarco, F. F. (2020). Ontsmetting van N95 ademhalingstoestellen tegen SARS-CoV-2: Een scoping review.  Dagboek van tandheelkunde, 104, 103534. Vooraf online publicatie. https://doi.org/10.1016/j.jdent.2020.103534
  5. Universitair Ziekenhuis Southampton NHS Foundation Trust (2020). “Opwerking van PPE-kledingstukken voor hergebruik door klinisch personeel door verdampte waterstofperoxide”. Geopend op 12 oktober. Verkrijgbaar bij: https://www.hygiene-solutions.co.uk/reprocessing-ppe-reuse
  6. Cheng, Y., Hu, J., Chen, H., Wu, L., Liao, J., & Cheng, L. (2020). Effecten van verschillende methoden van luchtdesinfectie van computertomografie kamers gewijd aan COVID-19 gevallen.  BioMed Research International, 2020, 5302910. https://doi.org/10.1155/2020/5302910
  7. Ramos, C., Roque, J., Sarmiento, D.B., Suarez, L., Sunio, J., Tabungar, K., Tengco, G., Rio, P.C., & Hilario, A. L. (2020). Gebruik van ultraviolet-C in milieusterilisatie in ziekenhuizen: Een systematische beoordeling van werkzaamheid en veiligheid. Internationaal tijdschrift van gezondheidswetenschappen, 14(6), 52-65. Gebruik van ultraviolet-C bij milieusterilisatie in ziekenhuizen: Een systematische evaluatie van werkzaamheid en veiligheid. – Abstract – Europa PMC
  8. Bueckert, M., Gupta, R., Gupta, A., Garg, M., & Mazumder, A. (2020). Infectiviteit van SARS-CoV-2 en andere coronavirussen op droge oppervlakken: Potentieel voor indirecte transmissie. Materialen (Basel, Zwitserland), 13(22), 5211. https://doi.org/10.3390/ma13225211
  9. Yekta, R., Vahid-Dastjerdi, L., Norouzbeigi, S., & Mortazavian, A.M. (2020). Voedingsproducten als potentiële dragers van SARS-CoV-2. Voedselcontrole, 107754. Vooraf online publicatie. https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2020.107754
  10. Prakash, S., Shukla, S., Mishra, H., Prakash, O., Khan, D.N., Pandey, A., Reddy, D.H., & Jain, A. (2020). SARS-CoV-2 –RNA blijft langer in fecale monsters in vergelijking met neus- en keeluitstrijkjes van COVID-19-patiënten”; Een observationele studie. Indian Journal of Medical Microbiology, Advance online publicatie.https://doi.org/10.1016/j.ijmmb.2020.10.012
Share article
Related Articles

You may also like