Dutch Academic Digest – September 2020

Welkom terug bij de derde editie van de Inivos Academische Digest, waar ons team de meest interessante en tot nadenken stemmende onderzoeken over microbiologie,  persoonlijke beschermingsmiddelen(PPE)), en infectiepreventie en controle deelt.

In september zagen we twee belangrijke thema’s ontstaan. Net als in augustus werden verschillende papers gepubliceerd waarin de effecten van verschillende ontsmettingsmethoden om ziekteverwekkers op PPE te verminderen werden onderzocht, evenals hoe de verschillende processen de integriteit en pasvorm van het kledingstuk beïnvloedden.

Deze maand zagen we ook toenemende inspanningen gewijd aan het begrijpen en aanpakken van de verspreiding van SARS-CoV-2 door middel van luchtrecirculatie, met  papieren in  Annali di  Igiene  en Environment International gezien de rol van luchtverwerking in infectiebestrijding.

Ontsmetting van PPE

In september zet de trend voor onderzoek naar de effectiviteit en veiligheid van de ontsmettende BESCHERMINGSMIDDELEN voor hergebruik door. Deze maand zijn er drie papers gepubliceerd over het onderwerp – die de geschiktheid van waterstofperoxide, ultraviolet-C-licht (UV-C)   en droge hitte op verschillende manieren onderzoeken.

In de Journal of Hospital Infection1, een systematische beoordeling door O’Hearn et al. bleek dat het bewijs tot nu toe suggereert dat ontsmetten van N95 en SN95 maskers met UV-C niet afbreuk doet aan de werkzaamheid en veiligheid van het masker. De onderzoekers merkten op dat slechts twee studies kijken naar de masker fit na UV-C bestraling. Hoewel het bestaande bewijs geen mindere fit aantoont, moet toekomstig onderzoek moet dieper ingaan op de fit van PPE.

Ondertussen, in de American Journal of Infection Control2, hebben onderzoekers die de desinfectie capaciteit van waterstofperoxide plasma voor het hergebruik van PPEonderzoeken ook positief ervaren. Met behulp van vijf verschillende verdunningen van SARS-CoV-2 op kunstmatig verontreinigde N95-maskers, concludeerden researchers dat het proces het genetisch materiaal van de ziekteverwekker aanzienlijk beschadigde omdat het na het proces niet kon worden gedetecteerd.

Een derde paper, opnieuw in de Journal of Hospital Infection3, onderzocht de effecten van waterstofperoxidedamp  (HPV),  UV-C en droge warmte. De eerste paper die de effecten van ontsmettingstechnologie tegen een surrogaatvirus  (indit geval  besmettelijke  varkensrespiratoire coronavirus) op PPE beschrijft, toonde ook verminderde infectiviteit  aan door  alle drie de methoden.

Eerder dit jaar, bleek uit Inivos ‘eigen onderzoek in samenwerking met het  Universitair Ziekenhuis Southampton4 dat een proces van wassen in combinatie met  lage dosering (7,9%) waterstofperoxidedamp  met behulp van  ProXcide  ontsmettingstechnologie effectief  pathogenen verwijderd uit steriele schorten zonder beschadiging van de kwaliteit van het kledingstuk.

SARS-COV-2

Een in-vitro studie in de American Journal of Infection Control5 toont aan dat UV-C ontsmetting effectief is bij het verwijderen van SARS-CoV-2 van oppervlaktes. Onderzoekers aan de Universiteit van Hiroshima lieten zien dat UV-C  levensvatbare SARS-CoV-2 kunnen verminderen met maximaal log10 en aanbevolen verdere evaluatie van UV-C tegen real-world oppervlaktes.

Uit een observationele studie in drie acute ziekenhuizen in een enkele National Health Service (NHS) Trust, gepubliceerd deze maand in het Journal of Hospital Infection6, bleek dat in het ziekenhuis opgelopen SARS-CoV-2 infectie niet is  geassocieerd met een verhoogde sterfte in vergelijking met opgelopen buiten infectie. Onderzoekers vonden dat geslacht, leeftijd-gecorrigeerde Charlson comorbidity index (ACCI) en Scottish Index of Multiple Deprivation (SIMD) scores sterkere indicatoren waren van 30-daagse sterfte dan de bron van infectie.

Luchtfiltratie en behandeling

Voorlopige gegevens gepubliceerd in Annali di Igiene7 deze maand ondersteunt ook het gebruik van UV-C ontsmetting op high efficiency particulate air (HEPA) filters. Onderzoekers D’Orazio en D’Alessandro vergeleken de microbiële belasting op HEPA-filters die met UV-C waren behandeld met die welke niet waren behandeld. Hun bevindingen suggereren dat UV-C-ontsmetting de levenscyclus van HEPA-filters kan verlengen en de luchtkwaliteit in het ziekenhuis kan verbeteren door de microbiële belasting te verminderen.

Correspondentie van een groep van ademhalings-, gebouwde omgeving  en luchtkwaliteit academici  naar  Milieu International8 pleiten ook voor een betere ventilatie in ziekenhuizen en andere gebouwen. Gezien het feit dat kleine deeltjes in de lucht een waarschijnlijke transmissievector van SARS-CoV-2 zijn, suggereren onderzoekers  dat het verbeteren van de luchtcontroles en het verminderen van verontreinigde lucht moet worden erkend als een middel om de overdracht van coronavirus te verminderen. Naast het vermijden van het opnieuw circuleren van lucht en het minimaliseren van het aantal personen in een binnenruimte, adviseert de groep onder leiding van Lidia Morawska ook het gebruik van ontsmettingstechnologie zoals UV-C om ziekteverwekkers in gebieden met een hoog risico te verminderen.

Download deze Digest

Download
1. O’Hearn O’HearnK. et al.. (2020). “Ontsmetting n95 en SN95 maskers met ultravioletkiemende bestraling doet geen afbreuk aan de werkzaamheid en veiligheid van het masker.” J Hosp Infecteert 106(1): 163-175. Bereikbaar op 11 oktober 2020. Beschikbaar op: https://doi.org/10.1016/j.jhin.2020.07.014
2. Ibanez-Cervantes, G., et al. (2020). “Desinfectie van N95-maskers die kunstmatig besmet zijn met SARS-CoV-2- en ESKAPE-bacteriën met behulp van waterstofperoxideplasma: Impact op de reutilisatie van wegwerpapparaten.” Am J Infect Control 48(9): 1037-1041. Bereikbaar op 11 oktober 2020. Beschikbaar op: https://dx.doi.org/10.1016%2Fj.ajic.2020.06.216
3. Ludwig-Begall (Begall)L. F., et al.. (2020). “Het gebruik van kiemdodend ultraviolet licht, verdampte waterstofperoxide en droge warmte om gezichtsmaskers te ontsmetten en ademhalingstoestellen te filteren die besmet zijn met een SARS-CoV-2 surrogaatvirus.” J Hosp infecteren. Bereikbaar op 12 oktober 2020. Beschikbaar op: https://doi.org/10.1016/j.jhin.2020.08.025
4. University Hospital Southampton NHS Foundation Trust (2020). “Opwerking van PPE-kledingstukken voor hergebruik door klinisch personeel door verdampte waterstofperoxide”. Geopend op 12 oktober. Beschikbaar op: https://www.hygiene-solutions.co.uk/reprocessing-ppe-reuse
5. Kitagawa, H., et al. (2020). “Effectiviteit van 222 nm ultraviolet licht bij het desinfecteren van SARS-CoV-2 oppervlakteverontreiniging.” Ben J Infect Control. Geopend op 12 oktober. Beschikbaar op: https://doi.org/10.1016/j.ajic.2020.08.022
6. Khan, K.S., et al.. (2020). “Leidt nosocomiale SARS-CoV-2-infectie tot een verhoogde sterfte van 30 dagen? Een multi-centre observationele studie om risicofactoren te identificeren voor slechtere resultaten bij de ziekte van COVID-19.” J Hosp infecteren. Bereikbaar op 13 oktober 2020. Beschikbaar op: https://doi.org/10.1016/j.jhin.2020.09.017
7. D’Orazio – Wikipedia, A. en D. D’Alessandro (2020). “Luchtbio-contaminatie controle in het ziekenhuis omgeving door UV-C stralen en HEPA filters in HVAC-systemen.” Ann Ig 32(5): 449-461. Bereikbaar op 12 oktober 2020. Beschikbaar op: https://doi.org/10.7416/ai.2020.2369
8. MoravischeL. et al. (2020). “Hoe kan de luchtoverdracht van COVID-19 binnenshuis tot een minimum worden beperkt?” Environ Int 142: 105832. Bereikbaar op 12 oktober 2020. Beschikbaar op: https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.105832
Share article
Related Articles

You may also like